КЗО "Навчально-виховне об'єднання № 109" ДМР

 

Навчальний процес

Особливості НВП:

 

 

Завдання на 2017 - 2018  навчальний рік

  • Забезпечення різнорівневої підготовки учнів відповідно до динаміки розвитку і прогнозування успішності.
  •  Розвиток навчально-методичних комплексів, відпрацьовування інтерактивних методик навчання.
  • Організація роботи на уроках з використанням  інноваційних технологій.
  • Продовжити роботу із створення умов для роботи з обдарованими дітьми, для науково-дослідної, експериментальної роботи учителів і учнів.
  • Відпрацьовування в учбовому процесі тестових технологій для підготовки учнів до ЗНО.

 

* впровадження педтехнологій:
- ігрові технології
-проблемне навчання
- тренінгові технології.
* експериментальна програма «Інтелект України» (1-4 кл.)
* робота учнівського наукового товариства «Дослідник»
* проект «Школа успіху, любові й добра»
* спецкурси:
- екологія; - українознавство;
- економіка; - «рівний рівному»;
- рос. мова; - «школа проти Захисти себе від ВІЛ». 

 

У жовтні в НВО №109 проходив місячник всеобучу

 

 

Комунальний заклад освіти

«Навчально-виховне об'єднання № 109»

Дніпропетровської міської ради

 

Наказ

 

 

«Про дотримання чинного законодавства

в частині забезпечення конституційного

права дітей і молоді на освіту КЗО

НВО № 109 ДМР»

 

             На виконання  ст.53 Конституції України, вимог Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 № 1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», з метою забезпечення стовідсоткового охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти в НВО було організовано та проведено ряд заходів в рамках даного місячника:

1.      Забезпечено виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку та проведення  Всеукраїнського рейду «Урок»

2.       Розроблено план та заходи місячника дотримання чинного законодавства в частині забезпечення конституційного права дітей і молоді на освіту.

3.      Своєчасно оформлені особові справи учнів 1-го класу.

4.             16.10.2015р. в НВО проведено батьківський всеобуч.

5.              Оновлено облік дітей з багатодітних  та малозабезпечених сімей, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей чорнобильців та переселенців. Проведено та внесено зміни в соціальний паспорт НВО. Станом на 01.10.2015р. в НВО на обліку стоять: дітей під опікою та дітей – сиріт – 4 чол.;  малозабезпечених – 3чол. (згідно довідок управління праці та соціального захисту населення ); багатодітних -35 дітей.

6.             Здійснено перевірку щодо проведення щорічного обліку дітей і підлітків шкільного віку відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.00 № 646 „Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”.  Перевірені списки дітей 5-18 років, які проживають у  мікрорайоні НВО.

7.             В НВО систематично здійснюється  контроль відвідування занять учнями 1-9,11 класів  . Проведені  3 обов'язкові  рейди «Урок», по виявленню дітей, які не відвідують занять.Виявлено,що дітей, які не відвідують НВО без поважних причин немає.

8.         Розроблений  план  роботи  Ради профілактики правопорушень,  який узгоджений з УССН, план роботи наркопосту.

9.         Проведено облік працевлаштування  випускників 9-х, 11-х класів. Всі випускники 2014-2015 н.р. продовжують навчання або працевлаштовані.

10.        Проведена робота по залученню учнів   до роботи гуртків позашкільного відділення , шкільних гуртків та факультативів.  Проаналізовано стан охоплення гуртковою та позаурочною роботою дітей НВО. Встановлено,що всіх учнів охоплено гуртковою роботою.

11.        Проводяться профілактичні заходи щодо  запобігання випадків дитячого та дорослого  травматизму  заходи. Ведеться журнали обліку випадків травматизму та журнали інструктажів з ТБ, безпеки життєдіяльності .

        З метою забезпечення конституційних вимог щодо  права дітей і молоді на освіту  та виходячи з вищезазначеного

 

НАКАЗУЮ:

  1.Заст.директора з НВР Федюковій Т.В..продовжити контроль за станом відвідування навчальних занять учнями НВО  та профілактикою пропусків занять без поважних причин.

Постійно

 

2.       Заст.директора з НВР Біляєвій О.В. та вчителям НВО суворо дотримуватися виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків      шкільного віку, зокрема п.п. 13,14,15,16,18.   

Постійно

3.      Заст.директора з ВР Кравченко Н.А., соціальному педагогу Жилюк О.С.:

3.1.Своєчасно вживати  дієвих  заходів  щодо виявлення та обліку дітей шкільного віку, які не сіли за парти і  притягнення до відповідальності батьків або осіб, що їх замінюють, які не виконують своїх  батьківських обов'язків  в частині отримання їх дітьми повної загальної середньої освіти.

Постійно

3.2.Тримати  на контролі навчання та відвідування  школи  дітей з сімей СЖО та дітей, що стоять на внутрішкільному обліку, систематично з ними бесіди та  проводити профілактичні заходи

Постійно

3.3 Своєчасно звітувати до відділу освіти щодо учнів, які пропускають заняття без поважних причин; учнів, що проживають у закріпленому за школою мікрорайоні і не навчаються; заходи, здійснені по поверненню їх на навчання, залучивши до цієї роботи (у разі необхідності) працівників служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Постійно

3.4.З метою попередження скоєння злочинів та правопорушень  учнями  школи  проводити профілактичну роботу з залученням  батьківських комітетів, працівників соціальних служб, правоохоронних органів.

Постійно

3.5. Під постійним контролем тримати надання   допомоги учням пільгових категорій.

Постійно

 

4.      Педагогічним працівникам чітко дотримуватись Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх закладах.

Постійно

5.      Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Директор КЗО НВО № 109 ДМР                       О.В. Шестакова

 

Звіт

про підсумки проведення місячника дотримання законодавства в частині забезпечення конституційного права дітей та молоді на освіту

по КЗО «НВО № 109» ДМР

 

1.       Загальна кількість дітей шкільного віку від 6 до 18 років (відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку) – 266

2.       Кількість дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах району (окремому закладі) – 247

3.       Кількість дітей, які не підлягають навчанню через хворобу – 0

4.       Кількість дітей 6-річного віку, що не здобувають загальну середню освіту – 0

5.       Кількість дітей, які не навчаються без поважних причин у загальноосвітніх навчальних закладах району (окремому закладі) –

5.1.         З них кількість учнів: 1кл. – 0

                                                2 кл. – 0

                                                3 кл. – 0

                                                4 кл. – 0

                                                5 кл. – 0

                                                6 кл. – 0

                                                7 кл. – 0

                                                8 кл. – 0

                                                9 кл. – 0

                                                10 кл. -0

                                                11 кл. – 0

5.2.   З них не відвідують навчальні заклади через:

         - безконтрольність з боку батьків – 0

         - матеріально-фінансові проблеми – 0

         - небажання навчатись – 0

         - інші причини (вказати причини) – 0

6.   Кількість дітей повернутих до навчання за результатами місячника –0

7.   Кількість вжитих заходів щодо повернення дітей до навчання – 0

8.   Кількість багатодітних сімей –16

                 В них дітей шкільного віку –35

                 З них не навчаються без поважних причин –0

9.   Кількість неблагополучних сімей –1

                 В них дітей шкільного віку –2

                 З них не навчаються без поважних причин –0

10.   Кількість неповних сімей –34

                 В них дітей шкільного віку –36

                 З них не навчаються без поважних причин –0

11.   Кількість малозабезпечених сімей –3

                 В них дітей шкільного віку –3

                 З них не навчаються без поважних причин –0

 

 

Директор НВО № 109                                      О.В. Шестакова