КЗО "Навчально-виховне об'єднання № 109" ДМР

 Відкритий доступ

 

 

 

СТАТУТ

/uploads/editor/3218/100388/sitepage_83/files/statut.pdfстатут 1 сторінка

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

„НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБЄДНАННЯ № 109

„ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД”

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

ВІДОМОСТІ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) КЗО «НВО №109» ДМР 

/uploads/editor/3218/100388/sitepage_83/files/dovidka_3.jpgаркуш 1

/uploads/editor/3218/100388/sitepage_83/files/dovidka_2_1.jpgаркуш 2

 

ВИПИСКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

аркуш 1

аркуш2

 

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ

 

Кошторис на 2018 рік

 

 

 Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу освіти «Навчально-виховне об’єднання № 109»  Дніпровської міської ради

 

інформація 

про кандидатури представників трудового колекиву, які будуть внесені до 

складу комісії конкурсного відбору керівника закладу постійної комісії 

з/п

Назва закладу 

ПІБ (повністю)

 

Посада в закладі 
1

КЗО НВО №109ДМР

 

Скрипнік Наталія Миколаївна

ассистент вчителя

2 КЗО НВО №109 ДМР Струтинська Світлана Анатоліївна

учитель мистецтв

Структура та органи управління

 

    Управління   навчальним   закладом   здійснюється   департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

    Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор.

    Вищим  органом  громадського  самоврядування навчального закладу є  загальні збори  колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.Загальні збори: обирають раду навчального закладу,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень

    У  період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

   Також діє батьківський комітет, як добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у школі.

У  школі  створено постійно   діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

 

 

 

Мова (мова) освітнього процесу

 

     Відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.7. п.1).

     Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

     Відповідно до Статуту КЗО "НВО №109" ДМР (п. 1.10) у навчальному закладі визначена українська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 р. № 251).

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти - 263.

Кадровий склад

 

 

 

Наявність вакантних посад

Станом на 02.09.2019 р. у закладі вакантна посада директора.

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

 Відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.13.п.1).

     Кожна особа має право здобути початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

     Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

 

ПЕРЕЛІК вулиць мікрорайону НВО № 109

1.     вул. Порт-Артурська

2.     пров. Порт-Артурський

3.     вул. Гречихина

4.     вул. Виставочна

5.     вул. Наставників та пров. Наставників

6.     вул. Джамбульська

7.     пров. Джамбульський

8.     вул. Пальмова

9.     вул. Пролісків

10.  вул. Дніпробуду та пров. Дніпробуду

11.  вул. Здоров'я та пров. Здоров'я

12.   вул. Томська та пров. Томський

13.  вул. Пушкарська та пров. Пушкарський

14.  вул. Кокчетавська

15.  вул. Жовтоводська

16.  вул. Горіхова

17.  вул. Дніпрогесу

18.  пров. Зв'язковий

 

Керуючий справами виконкому                  О.М. Жушман

 

 Правила прийому до закладу освти

 

Зарахування  учнів  до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх  -  заяви  батьків  або осіб,  які їх замінюють) або направлень  відповідних  органів  управління  освітою,  а   також свідоцтва  про  народження  (копії), медичної  довідки встановленого зразка,  документа про наявний рівень  освіти  (крім дітей, які вступають до першого класу).

Порядок прийому дітей до 1 класу

 

     До першого класу зараховуються діти, як правило, з 6 років.

     Для зарахування дитини до 1 класу батьками або особами, що їх замінюють, подаються:

- Заява на ім'я директора;

- Копія свідоцтва про народження дитини;

- Медична картка встановленого зразка;

- Заповнюється згода батьків або піклувальників про використання персональних данних дітей.

     Прийом дітей до 1 класу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

 

 

 

 

 

 


Комунальний заклад освіти

«Навчально-виховне об׳єднання № 109 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад»

Дніпровської міської ради

 

Вул. Здоров׳я, 45А,  м.Дніпро, Україна, 49117, тел.726-84-85, e mail: nvo109@i.ua

 

 

НАКАЗ

«____» __________2019р.                                                     №_____

 

Про зарахування до складу

здобувачів освіти 1 класу

 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», п. 22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», на підставі заяви батьків та наявних документів (медичної картки дитини, копії свідоцтва про народження)

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Зарахувати до складу здобувачів освіти 1 класу:

 

№ з/п

П.І.Б. учня

 1.  

Бабаєва Марія

 1.  

Белименко Андрій

 1.  

Боєв Валентин

 1.  

Вацький Микола

 1.  

Єфименко Андрій

 1.  

Калинавська Марія

 1.  

Коваленко Єлізавета

 1.  

Куценко Максим

 1.  

Лисенко Вікторія

 1.  

Лисиця Ігор

 1.  

Логвиненко Мирослава

 1.  

Ломтєва Ольга

 1.  

Матвієнко Надія

 1.  

Мельник Сергій

 1.  

Осипчук Тихон

 1.  

Пономаренко Григорій

 1.  

Попова Марія

 1.  

Симінський Святослав

 1.  

Столбун Софія

 1.  

Тотонкін Макар

 1.  

Харіна Уляна

 1.  

Черчатий Платон

 1.  

Швидка Єлизавета

24.

25.

26.

27.

Шмиголь Іван

Некрашевич Андрій

Лещінська Васелина

Бочарова Ксенія

 

 1. Секретарю НВО Ігнатенко Г.П. внести дані про учнів до алфавітної книги за відповідною літерою до 01.09.2019 року.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

В.о. директора НВО                                             _______________   О.В. Біляєва

 

 

Комунальний заклад освіти

«Навчально-виховне об׳єднання № 109 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад»

Дніпровської міської ради

 

Вул. Здоров׳я, 45А,  м.Дніпро, Україна, 49117, тел.726-84-85, e mail: nvo109@i.ua

від __________                                                           № ____

НАКАЗ

 

Про переведення здобувачів освіти

1 –8-х,10 класів до наступного класу

 

Відповідно до ст. 53 Конституції України, Закону України                           «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, на підставі атестації учнів за 2018/2019н.р., рішення педагогічної ради (протокол № 9від 20.05.2019)

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Перевести до наступного класу здобувачів освіти 1-8-х,10 класів згідно                          зі списками, затвердженими рішенням педагогічної ради (протокол №9               від 20.05.2019):

 

1.1. До 2-го класу: 1 клас –  25 учнів     

1.2. До 3-го класу:  2 клас –  27 учнів

1.3. До 4-го класу: 3 клас –28 учнів

1.4. До 5-го класу : 4 клас – 26 учні

1.5.  До 6-го класу : 5 клас – 20 учнів

1.6.  До 7-го класу : 6 клас – 22 учні

1.7.  До 8-го класу : 7 клас – 24 учнів

1.8. До 9-го класу : 8 клас – 19 учнів

1.9.До 11-го класу : 10 клас – 20 учнів

 

 

 

 

2.Класним керівникам 1-8-х,10 класів:

 

3.1.        Зробити відповідні записи на сторінках класного журналу в розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради» та в особових справах учнів.

31.05.2019

 

3.2.Видати табелі учням за результатами їх річного оцінювання                              за 2018/ 2019 навчальний рік.

24.05.2019 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НВР Федюкову Т.В.

        

 

 

 

 

В.о. директора НВО                                     О.В. Біляєва

 

 

МЕРЕЖА  КЛАСІВ

Комунального закладу освіти

«Навчально-виховне об’єднання №109»

 Дніпровської міської ради

на 2018/2019 навчальний рік

станом на 15.07.2018

 

Клас

Чисельність учнів

 

Мова навчання

Іноземна мова

Специфіка класу

(профіль, поглиблене вивчення, нетипова програма, інклюзія тощо)

Вільних місць

 

перша

друга

1

27

3

українська

англійська

-

«Інтелект України», інклюзія

2

28

2

українська

англійська

-

«Інтелект України», інклюзія

3

29

1

українська

англійська

-

«Інтелект України»

4

25

5

українська

англійська

-

«Інтелект України»

5

21

9

українська

англійська

-

«Інтелект України»

6

26

4

українська

англійська

-

«Інтелект України», інклюзія

7

24

6

українська

англійська

-

Типові навчальні плани

8

20

10

українська

англійська

-

Типові навчальні плани

9

18

12

українська

англійська

-

Типові навчальні плани

10

19

11

українська

англійська

-

Українська філологія

11

23

7

українська

англійська

-

Математика

1-11

260

 

 

 

 

 

ГПД -1 група  -  30 учнів

 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

    

        На виконання Закону України "Про освіту" (ст.19) "Освіта осіб з особливими освітніми потребами" та (ст.20) "Інклюзивне навчання" школа надає психолого-педагогічні послуги, як комплексну систему заходів з організації освітнього процесу.

       До плану розвитку школи включено в майбутньому обладнувати будівлю відповідно до вимог доступності.

 

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

 

     Відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.4. п.3).

     Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.

 

Освітні програми

 

ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін

Ким затверджено

 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект України». «Українська мова. 1-4 класи »

Міністерство освіти і науки України

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1096)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект України». «Математика. 1-4 класи»

Міністерство освіти і науки України

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1096)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект України». «Читання. 1-4 класи»

Міністерство освіти і науки України

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1096)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект України». «Еврика. 1-4 класи»

Міністерство освіти і науки України

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1096)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково - педагогічним проектом «Інтелект України». «Навчаємось разом. 1-4 класи»

Міністерство освіти і науки України

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1096)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Фізичне виховання. 1-4 класи »

Міністерство освіти і науки України (наказ від 12.09.11 №1050) Міністерство освіти і науки України

( наказ від 05.08.2016 №948)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Трудове виховання. 1-4 класи »

Міністерство освіти і науки України (наказ від 12.09.11 №1050)

Міністерство освіти і науки України

( наказ від 05.08.2016 №948)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково –  педагогічним проектом «Інтелект України». «Людина і світ. 1-4 класи»

Міністерство освіти і науки України

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1096)

Навчальні програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови «Іноземні мови. 1-4класи »

Міністерство освіти і науки України (наказ від 12.09.11 №1050) Міністерство освіти і науки України (наказ від 05.08.2016 №948)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 2-4 класи»

Міністерство освіти і науки України

( наказ від 05.08.2016 №948)

Навчальна програма

для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво.1-4 класи»

Міністерство освіти і науки України

( наказ від 05.08.2016 №948)

Навчальні програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови «Іноземні мови. 5-9 класи »

Міністерство освіти і науки України (наказ від 07.06.2017 №804)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Іноземні мови. 5-9 класи »

Міністерство освіти і науки України (наказ від 07.06.2017 №804)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Іноземні мови. 10-11 класи »

наказ МОН України від 27.08.2010 № 834

 зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657;

 

Експериментальна навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». «Українська мова. 5–7» класи

Міністерство освіти і науки України

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.07.2015 № 14.1/12-Г-956)

Експериментальна навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». «Навчаємось разом . 5–6  класи»

Міністерство освіти і науки України

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.07.2015 № 14.1/12-Г-947)

Експериментальна навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». «Природознавство . 5–6  класи»

Міністерство освіти і науки України

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.07.2015 № 14.1/12-Г-994)

Експериментальна навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». «Математика . 5–6  класи»

Міністерство освіти і науки України

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.07.2015 № 14.1/12-Г-947)

Експериментальна навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». «Трудове навчання. 5-7 класи»

Міністерство освіти і науки України

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.07.2015 № 14.1/12-Г-947)

Експериментальна навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». «Еврика . 5–6  класи»

 

Міністерство освіти і науки України

(лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.07.2015 № 14.1/12-Г-947)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Зарубіжна література. 5-9 класи »

Міністерство освіти і науки України (наказ від 07.06.2017 №804)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Зарубіжна література. 10-11 класи »

Міністерство освіти і науки України (наказ від 28.10.2010 №1021)

Міністерство освіти і науки України (наказ від 14.07.2016 №826)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Українська література. 5-9 класи »

Міністерство освіти і науки України (наказ від 07.06.2017 №804)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Українська література. 10-11 класи »

Міністерство освіти і науки України (наказ від 28.10.2010 №1021)

Міністерство освіти і науки України (наказ від 14.07.2016 №826)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Українська мова. 5-9 класи »

Міністерство освіти і науки України (наказ від 07.06.2017 №804)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Українська мова. 10-11 класи »

Міністерство освіти і науки України (наказ від 28.10.2010 №1021) Міністерство освіти і науки України (наказ від 14.07.2016 №826)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу).

«Російська мова. 5-9 класи »

Міністерство освіти і науки України (наказ від 07.06.2017 №804)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Математика. 10-11 класи»

Міністерство освіти і науки України (наказ №1021від 28.10.2010 р. зі  змінами, затвердженими наказом Міністерства  освіти і науки України від 14.07. 2016 р. №  826)

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Математика. 5-9 класи»

Міністерство освіти і науки України (наказ від 07.06.2017 № 804)

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Фізика. 7-9 класи»

Міністерство освіти і науки України (наказ від 07.06.2017 № 804)

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів .«Фізика. 10-11 класи»

Міністерство освіти і науки України (наказ №1021від 28.10.2010 р. зі  змінами, затвердженими наказом Міністерства  освіти і науки України від 14.07. 2016 р. №  826)

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

 

 

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Відсоток потреби

Медіатека

Шафа

3

3

0

Стіл

2

2

0

Стілець офісний

3

3

0

Планшет

3

3

0

Комп'ютер

1

1

0

Принтер

1

1

0

Пуфік

3

3

0

Крісло-мішок

3

3

0

Кондиціонер

1

1

0

Римські штори

2

2

0

Світильники

21

21

0

Початкова школа

(1клас)

Стіл учительський

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Парта учнівська

14

14

0

Шкафчики

20

20

0

Шафа

1

1

0

Стілець

28

28

0

Шафа для книг та зошитів

1

1

0

Полиця для книг

1

1

0

Телевізор

1

1

0

DVD плеєр

1

1

0

Термометр

1

1

0

 

Карнизи

3

3

0

Гардини

3

3

0

Лампи

6

6

0

Глобус

1

1

0

Стенди

4

4

0

Дошка

2

2

0

Годинник

1

1

0

Фізична карта

1

1

0

Початкова школа

(2 клас)

Стіл учительський

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Парта учнівська

30

30

0

Шкафчики

29

29

0

Шафа

1

1

0

Стілець

30

30

0

Шафа для книг та зошитів

1

1

0

Полиця для книг

1

1

0

Телевізор

1

1

0

DVD плеєр

1

1

0

Термометр

1

1

0

Карнизи

3

3

0

Гардини

3

3

0

Лампи

6

6

0

Глобус

1

1

0

Стенди

4

4

0

Дошка

3

3

0

Фізична карта

1

1

0

Початкова школа

(3 клас)

Годинник

1

1

0

Парта одномісна

Парта учнівська

23

1

23

1

0

0

Стільці

25

25

0

Стіл вчителя

1

1

0

Стілець вчителя

1

1

0

Шкафчики

25

25

0

Шафа

1

1

0

Карниз

1

1

0

Гардини

1

1

0

Лампи

6

6

0

Дошка

1

1

0

Стенди

3

3

0

Телевізор

1

1

0

DVD плеєр

1

1

0

Термометр

1

1

0

Глобус

1

1

0

Фізична карта

1

1

0

Годинник

1

1

0

Початкова школа

(4 клас)

Стіл учительський

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Парта учнівська

12

12

0

Шкафчики

21

21

0

Стілець

24

24

0

Полиця для книг

2

2

0

Телевізор

1

1

0

 

DVD плеєр

1

1

0

Термометр

1

1

0

Карнизи

1

1

0

Гардини

1

1

0

Лампи

6

6

0

Глобус

1

1

0

Підставка для квітів

2

2

0

Стенди

5

5

0

Дошка

2

2

0

Годинник

1

1

0

Кабінет інформатики

Стіл учительський

1

1

0

Стілець учительський

1

1

0

Стіл письмовий

1

1

0

Принтер

1

1

0

Цифровий копіювальний апарат

1

1

0

Сканер

1

1

0

Комплект мультимедійного обладнання

1

1

0

Моноблок

1

1

0

Ноутбук

Комп’ютер

1

16

1

16

0

0

Парта учнівська

13

13

0

Комп’ютерний стіл

5

5

0

Лавка

8

8

0

Стілець учнівський

12

12

0

 

Розетки

12

12

0

Лампи

8

8

0

Світильник

11

11

0

Карнизи

4

4

0

Жалюзі

4

4

0

Годинник

1

1

0

Сигналізація

1

1

0

Бібліотека

Стіл письмовий

3

3

0

Стілець м’який

4

4

0

Комп’ютер

1

1

0

Полиця для книг

1

1

0

Парта

3

3

0

Стілець  учнівський

6

6

0

Шафа

2

2

0

Стелаж

20

20

0

Годинник

1

1

0

Карнизи

4

4

0

Гардини

4

4

0

Підставка для квітів

1

1

0

Лампи

8

8

0

Медичний кабінет

Ваги електронні

1

1

0

Джгут автоматичний

1

1

0

Сфігмоманометр

1

1

0

Ростометр

1

1

0

Кушетка

1

1

0

Лоток нерж.

5

5

0

 

Ножиці

2

2

0

Носилки медичні

1

1

0

Пінцет

2

2

0

Подушка киснева

1

1

0

Стетоскоп з подвійною головкою

2

2

0

Стіл лікаря

1

1

0

Стілець

1

1

0

Стіл інструментальний

1

1

0

Таблиця Рябкіна

1

1

0

Ширма двосекційна

1

1

0

Шпатель металевий

40

40

0

Шафа

1

1

0

Карниз

2

2

0

Гардина

2

2

0

Кабінет української мови та літератури

Стіл учительський

1

1

0

Стілець учительський

1

1

0

Учнівські парти

15

15

0

Учнівські стільці

30

30

0

Шафа для одягу

1

1

0

Пенал для книг з антресолями

3

3

0

Класна дошка

1

1

0

Лампи

6

6

0

Комп’ютер

1

1

0

Принтер

1

1

0

Стенд-книжка

3

3

0

 

Фахові журнали

28

28

0

Методичні посібники

15

15

0

Підручники

18

18

0

Карниз

1

1

0

Гардина

1

1

0

Словники, довідники

5

5

0

Кабінет фізики та хімії

Парта

15

15

0

Стілець учнівський

30

30

0

Стіл учительський

1

1

0

Шафа витяжна

1

1

0

Демонстраційний стіл

1

1

0

Дошка

1

1

0

Класний куточок

1

1

0

Державна символіка

1

1

0

Таблиця Менделєєва

1

1

0

Куточок безпеки

2

2

0

Карнизи

3

3

0

Гардини

3

3

0

Лампи

6

6

0

Стенд-книжка

1

1

0

Препараторська

Парта учнівська

1

1

0

Шафа

5

5

0

Стелаж

4

4

0

Барометр

1

1

0

Батарея конденсаторна

2

2

0

Ванна електролітична

2

2

0

 

Вольтметр лабораторний

3

3

0

Випрямовувач

4

4

0

Гальванометр

1

1

0

Генератор звуковий

1

1

0

Генератор УВЧ

1

1

0

Джерело живлення

11

11

0

Комплект механічних передач

1

1

0

Лінзи

1

1

0

Метроном

2

2

0

Модель горизонтальної координації

1

1

0

Модель парової машини

1

1

0

Модель способу розрізу

1

1

0

Набор світлофільтрів

1

1

0

Насос Комовського

1

1

0

Прилад вимірювання потужності

1

1

0

Фотоапарат «Зеніт»

1

1

0

Кінопроектор «Радуга-2»

1

1

0

Магнітофон «Електроніка»

1

1

0

Машина для контролю знань

1

1

0

Психрометр

1

1

0

Лавка овтична

1

1

0

Спектроскоп

1

1

0

Лічильник імпульсу

1

1

0

Трансформатор

5

5

0

 

Штатив лабораторний

3

3

0

Кабінет психолога

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець

3

3

0

Комп’ютер

1

1

0

Лавки

2

2

0

Лампи

1

1

0

Шафа для літератури

1

1

0

Парти учнівські

2

2

0

Інформаційні стенди

2

2

0

Карниз

1

1

0

Гардини

1

1

0

Штора

2

2

0

Кабінет математики

Парта учнівська

15

15

0

Стілець учнівський

30

30

0

Дошка

1

1

0

Стілець офісний

1

1

0

Стіл учительський

1

1

0

Комплект мультимедійного обладнання

1

1

0

Таблиці

20

20

0

Лампи

6

6

0

Термометр

1

1

0

Ролета тканева

3

3

0

Шафи

4

4

0

Вішак

1

1

0

Стенд-книжка

1

1

0

Кабінет української мови та літератури (штаб національно - патріотичного виховання)

Стіл учительський

1

1

0

Стілець м'який

1

1

0

Парта учнівська

15

15

0

Стілець

30

30

0

Телевізор

1

1

0

Карнизи

3

3

0

Гардини

3

3

0

Лампи

5

5

0

Плакати

20

20

0

Стенди

5

5

0

Дошка

1

1

0

Портрет

1

1

0

Банер

1

1

0

Прапор

1

1

0

Стенд-книжка

1

1

0

Таблиці:

- Українська мова

20

20

0

Методичні посібники

18

18

0

Спортивна зала

Штанга

3

3

0

Гирі

3

3

0

Канат гімнастичний

1

1

0

Козел гімнастичний

1

1

0

Кільця баскетбольні

2

2

0

М'ячі баскетбольні

3

3

0

М'ячі футбольні

3

3

0

Сітка б/б

2

2

0

 

Сітка в/б

1

1

0

Лавка гімнастична

2

2

0

Стінка гімнастична

3

3

0

Стійка для стрибків

1

1

0

Канат для перетягування

1

1

0

Динамометр

1

1

0

Лавки

7

7

0

 Гімнастичний кінь

1

1

0

Стіл учительський

1

1

0

Кабінет географії

Стілець м'який

1

1

0

Парта учнівська

15

15

0

Шафа

1

1

0

Стілець

30

30

0

Шафа для книг та зошитів

1

1

0

Полиця для книг

1

1

0

Телевізор

1

1

0

Комп’ютер  

1

1

0

Термометр

1

1

0

Карниз

1

1

0

Гардини

1

1

0

Лампи

6

6

0

Глобус

1

1

0

Стенди

6

6

0

 

Дошка

2

2

0

Швейна машинка

2

2

0

Плакати :

 •  Days of the week;
 • Irregular verbs;

2

2

0

Фахові журнали

40

40

0

Кабінет педагога-організатора

Стіл письмовий

2

2

0

Стільці м’які

7

7

0

Шафи

4

4

0

Тумби

2

2

0

Лампа

2

2

0

Карниз

1

1

0

Гардина

1

1

0

Інформаційний стенд

2

2

1

Вішак

1

1

0

Кабінет історії

Стіл учителя

1

1

0

Стілець вчителя

1

1

0

Дошка

1

1

0

Шафа-стінка

1

1

0

Карнизи

3

3

0

Гардини

3

3

0

Комплект стендів

1

1

0

Парти

13

13

0

Стільці

26

26

0

Лампи

6

6

0

Комп’ютер

1

1

0

Кабінет зарубіжної літератури

Стіл учителя

1

1

0

Стілець вчителя

1

1

0

 

Парта учнівська

15

15

0

Стілець учнівський

30

30

0

Годинник

1

1

0

Стенд - книжка

2

2

0

Термометр

1

1

0

Лампи

6

6

0

Шафа

3

3

0

Дошка

1

1

0

Карниз

1

1

0

 

 

 

 

 

В.о. директора                                                                                                         О.В Біляєва

комунального закладу  освіти

«Навчально-виховне об’єднання №109 »

Дніпровської міської ради

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про кадрове забезпечення освітньої діяльності комунального закладу освіти «Навчально- виховне об’єднання №109»                 Дніпровської міської ради

 

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

23

22

4%

у тому числі ті, що: мають відповідну освіту

 

22

0%

працюють у закладі освіти за сумісництвом

 

1

 
 

 

 

 

 

В.о. директора                                                                                                         О.В Біляєва

комунального закладу  освіти

«Навчально-виховне об’єднання №109 »

Дніпровської міської ради

 

 

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

 

 

з/п

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

1

Трудове навчання, креслення

Біляєва

Оксана Вячеславівна

 

В.о. директора

Бердянський пед університет, 2013

Технологічна освіта

 

відповідає займаній посаді, 2016р.

 

9

ДОІППО, №7593-17 керівник, 07.11.16-18.05.2017

 

 

 

Заступник директора з НВР

 

ДОІППО, № 7593-17

07.11.16-18.05.2017, вчитель трудового навчання

 

присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Вчитель трудового навчання та технологій

2

Основи здоров׳я

Рівний-рівному. Захисти себе від ВІЛ

Федюкова

Тетяна

Володимирівна

Заступник

директора з НВР

Криворізький педінститут, 1997.

Педагогіка та методика початкового навчання

відповідає займаній посаді, 2016р.

 

20

ДОІППО, № 5674-16,

26.09-07.10.2016,

керівник

 

 

ДОІППО, № 5674-16,

26.09-07.10.2016,

учитель

основ  здоров'я

 

Вчитель основ

здоров׳я

 

відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель- методист», 2016р.

3

Українська мова та літе