КЗО "Навчально-виховне об'єднання № 109" ДМР

 

Ліцензування (дошкільне відділення)

Комунальний заклад освіти

«Навчально-виховне об׳єднання № 109  «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад»

Дніпровської міської ради

 

Вул. Здоров׳я, 45А,  м.Дніпро, Україна, 49117, тел. 067 652 52 21, e mail: [email protected]

 

 

ВІДОМОСТІ

ПРО КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСІТИ

КЗО «НВО №109» ДМР

 (ДОШКІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ)

 

№ з/п

Працівники закладу

Кількість шт.од.

Необхідно

(осіб)

 

Фактично

(осіб)

Відсоток потреби

1

Працівники, усього

14,27

13

13

0

2

Педагогічні працівники, усього

6,27

5

5

0

  • у тому числі, що мають відповідну освіту

5,77

5

4

20%

  • працюють у закладі за сумісництвом

0

0

0

0

3

Медичні працівники

0,5

1

1

0

  • у тому числі, що мають відповідну освіту

0,5

1

1

0

 

Інформація про якісний склад педагогічних, медичних працівників

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

працівника

Повне найменування посади

Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)

Примітки

1

Прокопенко Тетяна Володимирівна

Заст.директора з НВР

Слов’янський державний педагогічний університе,2010 Спеціальність: Практична психологія;Кваліфікація: практичний психолог, вихователь дітей дошкільного віку

Вища

2018

12 р.

ДОІППО

2017;

Свідоцтво СПК№ ДН 24983906/10220

Курси: «Практичні психологи загальноосвітніх навчальних закладів»; присвоїти кваліфікаційну

категорію «спеціаліст вищої категорії»

 

2

Вдовік Валентина Анатоліївна

Вихователь

Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара,

2014

Спеціальність: «Дошкільна освіта»;

Кваліфікація: вчитель з дошкільного виховання.

-

12 р.

«КЗВО «ДАНО» ДОР»

2019;

Свідоцтво СПК№ ДН 41682253/8378

Курси:

« Вихователі закладів дошкільної освіти»; встановлення 11 розряду 

 

3

Погорєлова Інна

Ігорівна

Вихователь

Міжрегіональна академія бізнесу та права ім.. Н.Кручининої, 2001

Спеціальність: «Психологія»;

Кваліфікація : бакалавр психології

-

6м.

-

   Курси   підвищення кваліфікації:

2021

Запланована атестація:

2022;

 

4

Кривенко Альона Олександрівна

Вихователь

Мелітопольській державний педагогічний університет. Факультет дошкільна логопедія,

2018

Спеціальність: «Дошкільна освіта» освітня програма «Дошкільна освіта. Логопедія»;

Кваліфікація : «вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Вчитель-логопед»

 

-

10 р.

-

Запланована атестація:

2021;

  

 

5

Бондаренко Юлія Миколаївна

Вихователь

Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара,

2017

Спеціальність: «Дошкільна освіта»;

Кваліфікація: вчитель з дошкільного виховання

-

2 р.

-

   Курси   підвищення кваліфікації:

2021

Запланована атестація:

2022;

 

6

Ординян Маріана

Рафіківна

Старша медична сестра

Дилижанське медичне училище,

1997

Спеціальність: сестринська справа

Кваліфікація: медсестра

-

17 р.

КЗ «ЦПОМСМФО»

ДОР»,

2019

Удосконалену фельдшері, сестер медичних шкіл, інтернатів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів

Запланована атестація:

2021;

 

 

 

 

В.о. директора                                                                            О.В. Біляєва

 

 

 

Комунальний заклад освіти

«Навчально-виховне об׳єднання № 109  «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад»

Дніпровської міської ради

 

Вул. Здоров׳я, 45А,  м.Дніпро, Україна, 49117, тел. 067 652 52 21, e mail: [email protected]

 

ВІДОМОСТІ

ПРО ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСІТИ

КЗО «НВО №109» ДМР

 (ДОШКІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ)

 

№ з/п

Найменування програм та методичних посібників

Автор

Наявна кількість

Видавництво

Ким затверджено/ схвалено,

рік

1

Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція

Науковий керівник А.М.Богуш

1

Київ

Наказ МОН молоді та спорту України 22.05.2012,№615

Програми (комплексні, парціальні)

Комплексні програми

1

«Дитина» освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Науковий керівник  В.О. Огнев’юк

1

«Ранок»

м.Київ

МОН України Лист №1/11-16163 від 09.11.2015

2

«Впевнений старт» освітня програма для старшого дошкільного віку

За загальною науковою редакцією

Т.О. Піроженко

1

«Ранок»

м.Київ

МОН України Лист № 1/11-7684 від 01.08.2017 року

3

«Дитина в дошкільні роки.» Комплексна освітня програма.

Крутій К.Л.

1

Запоріжжя

МОН України Лист № 1/11-16160 від 06.11.2015 року

4

«Соняшник» Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку.

Калуська Л.В.

1

 

 

«Мандрівець»

м.Тернопіль

МОН України Лист № 1/11-10786 від 02.07.2013 року

 

Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”

За загальною редакцією О.В. Низковської

1

«Мандрівець»

м.Тернопіль

МОН України Лист № 1/11-4988 від 23.05.2017 року

Парціальні програми

1

Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом»

Піроженко Т. О., Хартман О. Ю

1

«Ранок»

м.Київ

МОН України Лист ІМЗО від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-363

2

«Дитина у світі дорожнього руху». Програма  з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху.

О.А.Тимовський, І.А.Репік

1

«Мандрівець»

м.Тернопіль

МОН України Лист ІІТЗО від 25.12.2014р. №14.1/12-Г-1856

3

«Україна – моя батьківщина» Парціональна програма національно-патріотичноговиховання дітей дошкільного віку

О.Каплуновська,

І. Кичара,

Ю. Палець

1

«Мандрівець»

м.Тернопіль

МОН України Лист ІМЗО від 25.03.2016 р. №2.1/12-Г-85

 

“Грайлик” Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі

О. М. Березіна,

 О. З. Гніровська,

 Т. А. Линник

1

«Мандрівець»

м.Тернопіль

МОН України Лист ІІТЗО від 31.03.2014 № 14.1/12-Г-501

 

Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації

 КуліковаІ.А.,

 Шкваріна Т. М.

1

«Мандрівець» м.Тернопіль

МОН України Лист ІІТЗО  від 28.07.2015 №14.1/12-Г-952

 

Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку “Казкова фізкультура”

М. М. Єфименко

1

«Мандрівець» м.Тернопіль

МОН України Лист ІІТЗО від 11. 06. 2014 р. № 14.1/12-Г-869

Методичні посібники

 

Методичний посібник  до парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років

Піроженко Т.,

Хартман О.,

Палієнко К.,

Павленко М.

1

«Ранок»

м.Київ

МОН України Лист ІМЗО від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-363

 

«Про себе дбати – лиха не мати. Безпечна поведінка вдома та довкіллі»

Л.В. Яковенко

2

 «Основа»

м.Харків

МОН України

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК  №3322 від 26.11.2018

 

«Ознайомлення з соціально-предметним довкіллям»

В.Л. Сухар

1

«Основа»

м.Харків

МОН України

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК  №5215 від 22.09.2016

 

«Граємося в казку. Молодший вік»

О.Волоська

1

«Основа»

м.Харків

МОН України

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК  №5215 від 22.09.2016

 

«Вивчаємо математику. Середній дошкільний  вік»

В.Л.Сухар

1

«Основа»

м.Харків

МОН України

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК  №5215 від 22.09.2016

 

«Вивчаємо математику. Старший дошкільний  вік»

В.Л.Сухар

1

«Основа»

м.Харків

МОН України

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК  №5215 від 22.09.2016

 

«Інтегровані заняття за казками В. Сухомлинського»

Р.Я.Коренко, А.В.Панченко,

 О.С. Тілионіна

1

«Основа»

м.Харків

МОН України

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК  №5215 від 22.09.2016

 

«Мій конспект. 4 рік життя» Відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, чинних освітніх  програм. 

В.О. В’нник,

 О.Г. Ханіна,

С.М. Ожимова,

 Л.В. Чернишова

2

«Основа»

м.Харків

 Рекомендовано МОН України

 

«Рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор для дітей старшого дошкільного віку»

О.Богініч, Ю.Бабачук

1

«Мандрівець» м.Тернопіль

 МОН України Лист ІІТЗО від 31.03.2014р. №14.1/12-Г-504

 

«Кришталеві джерела: методичний посібник для педагогів та батьків з питань формування екологічної компетентності дошкільників»

О.О. Тимофеєва, І.В. Тимофеєв

1

Мандрівець» м.Тернопіль

МОН України Лист ІІТЗО від 25.07.2014р. №14.1/12-Г-1362

В.о. директора                                                О.В. Біляєва

 

 

Комунальний заклад освіти

«Навчально-виховне об׳єднання № 109  «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад»

Дніпровської міської ради

 

Вул. Здоров׳я, 45А,  м.Дніпро, Україна, 49117, тел. 067 652 52 21, e mail: [email protected]

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ

ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСІТИ

КЗО «НВО №109» ДМР

 (ДОШКІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ)

 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються під час освітнього процесу

 

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа, кв. метрів

Найменування та реквізити документа про право власності або користування

Документ про право користування

строк дії договору оренди
(з _____ по ____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

Дніпропетровська область; 49117; м. Дніпро́, вулиця Здоров'я, 45-А

Територіальна громада     міста Дніпра в особі Дніпропетровської міської ради

 

415  

 

Рішення міської ради від 18.06.2003 року № 15/10  «Про внесення змін до рішення міської Ради народних депутатів від 27.11.91 №46 «Про комунальну власність Дніпропетровської міської Ради народних депутатів

-

-

-

 

 

 

 

2. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідна кількість, одиниць

Фактична кількість, одиниць

Відсоток потреби

Музична зала

Меблі

Стільці

23

23

0

Крісло

1

1

0

Лавка 

5

5

0

Шафа

1

1

0

Карниз

2

2

0

Гардина  з ламбрікенамі

1

1

0

Килим

2

2

0

Технічні засоби

Музичний центр

1

1

0

Синтезатор

1

1

0

Спортивна зала

Меблі

Лавка

2

2

0

Дуги

9

9

0

Мати

2

2

0

Бігова доріжка

1

1

0

Велотренажер

1

1

0

Карниз

1

1

0

Гардина

1

1

0

Дошка приставна

2

2

0

Спортивний комплекс

2

2

0

Медичний кабінет

Меблі

Стол медичний

1

1

0

Стол медичний з поличками

1

1

0

Стілець ІЗО

1

1

0

Шафа  для документів

1

1

0

Шафа

1

1

0

Шафа   медична одностворчата

1

1

0

Ростомір

1

1

0

Ліжко дитяче

1

1

0

Технічні засоби

Холодильник

1

1

0

Лампа  бактерицидна

1

1

0

Терези

1

1

0

Групове приміщення №1

   (молодша група)

Меблі

Столи для дітей

14

14

0

Стільці для дітей

25

25

0

Шафи для одягу дітей

27

27

0

Ліжка для дітей

23

23

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець

1

1

0

Комод пластиковий

1

1

0

Шафи для наочних посібників

4

4

0

Шафа для одягу дорослих

1

1

0

Тумба

3

3

0

Лавки

2

2

0

Килим

1

1

0

Килимова доріжка

1

1

0

Магнітна дошка

1

1

0

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Іграшки , атрибути , ігрове обладнання

Ігрові меблі

Ігрові меблі «Перукарня»

1

1

0

Ігрові меблі « Лікарня»

1

1

0

Ігрові меблі « Бібліотека

1

1

0

Ігрові меблі «Диван»

1

1

0

Ігрові меблі «Комод»

1

1

0

Ігрові меблі «Кухня»

2

2

0

Будівельний матеріал

Конструктор  «LEGO»

3

3

0

Набір кубиків (пластикових)

2

2

0

Набір кубиків (деревяні)

2

2

0

Сюжетно –рольові ігри

Набір посуду іграшковий

4

4

0

Набір «Лікарня» іграшковий

4

4

0

Набір «Магазин» іграшковий

3

3

0

Набір «Музичні інструменти»

2

2

0

Набір «Перукарня»

2

2

0

Фігурки

Набір «Свійські тварини» (фігурки)

2

2

0

Набір «Дикі тварини» (фігурки)

2

2

0

Набір «Африканські тварини» (фігурки)

1

1

0

Набір «Морські жителі» (фігурки)

1

1

0

Набір « Комахи» (фігурки)

1

1

0

Транспорт

Вантажівки великі іграшкові

5

5

0

Вантажівки маленькі іграшкові

6

6

0

Автомобілі іграшкові     маленькі

10

10

0

Ляльки

Немовля

5

5

0

Однолітки

11

11

0

В національному одязі

2

2

0

Ляльки -мотанки

10

10

0

Предмети лялькового вжитку

Одяг для ляльок

4

4

0

Ліжко для ляльки

1

1

0

Набір постільної білизни для ляльки

2

2

0

Ванночка для ляльки

2

2

0

Візок для ляльки

2

2

0

М’яконабивні іграшки

Тварини

8

8

0

Літературні персонажі

5

5

0

Ляльки

2

2

0

Побутова техніка та засоби зв’язку

Дошка для прасування іграшкова

1

1

0

Праска іграшкова

2

2

0

Пральна машина іграшкова

2

2

0

Телефон іграшковий

3

3

0

Гриль іграшковий

1

1

0

Міксер іграшковий

1

1

0

Плита кухонна іграшкова

2

2

0

Апарат для манікюру

1

1

0

Манекен для зачісок

2

2

0

Набір «Пожежний»

1

1

0

Настільні ігри

Розрізні картинки

5

5

0

Розрізні картинки на кубиках

5

5

0

«Мозаїка» дрібна

3

3

0

«Мозаїка» велика

4

4

0

«Піраміди»

3

3

0

Ігри розвиваючі сортувальні

4

4

0

Шнуровки

3

3

0

Пазл- килимок

2

2

0

Пазли настільні

27

27

0

Дидактичні ігри друковані (всі освітні лінії)

30

30

0

Пальчиковий театр

3

3

0

Настільний театр

4

4

0

Ляльковий театр

2

2

0

Дидактичне приладдя

Навчально – методичні комплекти ( для всіх освітніх ліній)

10

10

0

Модель доби

2

2

0

Геометричні фігури демонстраційні

 

1

 

1

0

Роздатковий матеріал

10

10

0

Книги для дітей

59

59

0

Серветки

23

23

0

Дощечки для пластиліну

23

23

0

Пензлики

23

23

0

Склянки -непроливайки

23

23

0

Набір картону білого

23

23

0

Набір картону кольорового

23

23

0

Папір кольоровий

23

23

0

Олівці кольорові

23

23

0

Фарби «Гуаш»

23

23

0

Фарби «Акварель»

23

23

0

Пластилін

23

23

0

Клей ПВА

23

23

0

Набір крейди кольорової

3

3

0

Іграшки для ігор з піском , снігом ,вітром.

Набір для гри в піску (лопата, відерце, пасочки тощо)

25

25

0

Набір кінетичного піску

3

3

0

Вітрячки

12

12

0

Групове приміщення №2

(старша група)

Меблі

Столи для дітей

17

17

0

Стільці для дітей

29

29

0

Шафи для одягу дітей

30

30

0

Ліжка для дітей

28

28

0

Стіл письмовий

1

1

0

Стілець

1

1

0

Шафи для наочних посібників

5

5

0

Шафа для одягу дорослих

1

1

0

Лавка

2

2

0

Тумба

2

2

0

Килим

2

2

0

Килимова доріжка

1

1

0

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Іграшки , атрибути , ігрове обладнання

Ігрові меблі

Ігрові меблі «Перукарня»

1

1

0

Ігрові меблі «Аптека»

1

1

0

Ігрові меблі «Кухня»

1

1

0

Ігрові меблі «Вітальня( диван , 2 крісла та столик)»

1

1

0

Мольберт

1

1

0

Магнітна дошка

1

1

0

Будівельний матеріал

Конструтор LEGO

3

3

0

Набір кубиків

2

2

0

Конструктор настільний

2

2

0

Сюжетно –рольові ігри

Набір посуду іграшковий

7

7

0

Набір «Лікарня» іграшковий

2

2

0

Набір іграшковий «Магазин»

2

2

0

Набір «Музичні інструменти «

3

3

0

Набір іграшковий «Салон краси»

1

1

0

Набір іграшковий « Ательє»

1

1

0

Набір іграшковий « Пошта»

1

1

0

Набір  іграшковий «Зоопарк»

1

1

0

Набір іграшковий « Пожежники»

1

1

0

Набір іграшковий « Водій»

1

1

0

Набір іграшковий  «Будівельники»  

1

1

0

Набір іграшковий «Дитячий садок»

1

1

0

 

Фігурки

 

 

Набір «Свійські тварини»(фігурки)

1

1

0

Набір «Дикі тварини»

1

1

0

Набір «Риби »

1

1

0

Набір «Комахи»

1

1

0

Народні іграшки

17

17

0

Транспорт

Легкові автомобілі

5

5

0

Монтажний транспорт

1

1

0

Спеціальний транспорт

4

4

0

Катер

1

1

0

Літак

1

1

0

Будівельний транспорт

4

4

0

Трактор

1

1

0

Набір інструментів

1

1

0

Ляльки

Немовлята

5

5

0

Однолітки

6

6

0

В національному одязі

2

2

0

Ляльки мотанки

8

8

0

Предмети лялькового вжитку

Одяг для ляльок

7

7

0

Набір постільної білизни

1

1

0

Візок для ляльки

1

1

0

Побутова техніка та засоби зв’язку

Телефон

2

2

0

Плита кухонна

1

1

0

Пилосос

1

1

0

Швейна машина

1

1

0

Кавоварка

1

1

0

Фотоапарат

1

1

0

Комп’ютер

1

1

0

Ляльковий будинок

1

1

0

Автопаркінг

1

1

0

Настільні ігри

Дидактичні ігри  друковані ( всі освітні лінії)

35

35

0

Мозаїка

3

3

0

Шнурівки

3

3

0

Доміно

2

2

0

Лото

1

1

0

Пазли

7

7

0

Настільна гра «Шахи»

1

1

0

Настільна гра «Шашки»

1

1

0

Театр пальчиковий

1

1

0

Театр іграшки

2

2

0

Приладдя для пошуково-дослідницької діяльності

Глобус

1

1

0

Телескоп

1

1

0

Термометр для води

2

2

0

Оприскувач

2

2

0

Лійка

2

2

0

Мікроскоп

4

4

0

Дидактичне приладдя

Навчально – методичні комплекти ( для всіх освітніх ліній)

15

15

0

Роздатковий матеріал

15

15

0

Книги для дітей

40

40

0

Серветки

28

28

0

Дощечки для пластиліну

28

28

0

Пензлики

28

28

0

Склянки -непроливайки

28

28

0

Набір картону білого

28

28

0

 

Набір картону кольорового

28

28

0

Папір кольоровий

28

28

0

Олівці кольорові

28

28

0

Фарби «Гуаш»

28

28

0

Фарби «Акварель»

28

28

0

 

Пластилін

28

28

0

Клей ПВА

28

28

0

Набір крейди кольорової

5

5

0

Іграшки для ігор з піском , снігом ,вітром

Набір для гри в піску (лопата, відерце, пасочки тощо)

28

28

0

             

 

 

В.о. директора                                           О.В. Біляєва

 

Комунальний заклад освіти

«Навчально-виховне об׳єднання № 109  «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад»

Дніпровської міської ради

 

Вул. Здоров׳я, 45А,  м.Дніпро, Україна, 49117, тел. 067 652 52 21, e mail: [email protected]

 

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти у КЗО «НВО №109» ДМР

 (ДОШКІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ)

 

№ п/п

Найменування приміщень навчально-виховного призначення і майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень, майданчиків (одиниць)

Площа з розрахунку на одну дитину (кв.метрів)

Власні, в оперативному управлінні, наймі/оренді приміщення, майданчики

Дошкльного віку

1

Альтанки

2

20

В  оперативному управлінні

2

Ділянка для пошуково-дослідницької діяльності

2

0,7

В  оперативному управлінні

5

Ігрові кімнати

2

2,13

В  оперативному управлінні

7

Спальні кімнати

2

2,151

В  оперативному управлінні

8

Музична зала

1

0,87

В  оперативному управлінні

9

Спортивна зала

1

0,24

В  оперативному управлінні

15

Медична кімната

1

0,21

В  оперативному управлінні

 

В.о. директора                                           О.В. Біляєва

 

 

Комунальний заклад освіти

«Навчально-виховне об׳єднання № 109  «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад»

Дніпровської міської ради

 

Вул. Здоров׳я, 45А,  м.Дніпро, Україна, 49117, тел. 067 652 52 21, e mail: [email protected]

 

 

ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ТА МЕРЕЖА ВІКОВИХ ГРУП

КЗО «НВО №109» ДМР

 (ДОШКІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ)

 

Станом на 10.12.2019

 

1. Фактична кількість вихованців 48, у тому числі:

- 2-3 років 0 дітей;

- 3-4 років  10  дітей;

- 4-5 років  19 дітей;

- 5-6 (7) років 21  дітей.

2.Мережа вікових груп:

 

№ з/п

Група

Чисельність вихованців

у тому числі чисельність

Мова навчання

хлопчиків

дівчат

1

Молодша група  №1

21

13

8

українська

2

Старша група  №2

27

14

13

українська

 

 

В.о. директора                                           О.В. Біляєва

 

 

 

Комунальний заклад освіти

«Навчально-виховне об׳єднання № 109  «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад»

Дніпровської міської ради

 

Вул. Здоров׳я, 45А,  м.Дніпро, Україна, 49117, тел.726-84-85, e mail: [email protected]

 

 

 

 

Умови доступності закладу

для осіб з особливими освітніми потребами

КЗО «НВО №109»  ДМР

(дошкільне відділення)

 

           Згідно з Законами, що проголошують права людей з інвалідністю Загальною  Декларацією  ООН    про права  людини (1948 рік), Закону України «Про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю в Україні» (1991 рік), Декларацією про права  людей з інвалідністю (1975 рік), Конвенцією ООН про права дитини (1989 рік), Конституцією України (1996 рік), Закон України «Про  державні  соціальні  стандарти  та  державні 

соціальні   гарантії» (2000  рік).

          Закони, що проголошують права людей з інвалідністю Закон України «Про дошкільну освіту» (2002 рік), Закон України «Про загальну середню освіту» (2002 рік), Закон України «Про освіту» (2017 рік), Закон України «Про реабілітацію людей з інвалідністю в Україні» (2003 р), Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (2000 рік), Закон України «Про  охорону  дитинства » (2001 рік).

         З метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури в комунальному закладі освіти «Навчально-виховне об’єднання № 109» Дніпровської міської ради створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

 

         Курс України на європейську інтеграцію вимагає перегляду пріоритетів державної політики у сфері охорони дитинства, впровадження успішних підходів із світової практики захисту прав дітей, які базуються на забезпеченні прав і найкращих інтересів дитини.

        Інклюзивне навчання це реалізація права дітей із особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція в суспільство, залучення сім’ї до участі в освітньо- виховному процесі.

     Пристосування  приміщень  дошкільного відділення НВО № 109 до потреб дітей з особливостями освітніми потребам відбувається згідно листа департаменту освіти і науки від 02.04.2013 № 12-01-11-935 "Про загальнодержавну програму: "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини".

У дошкільному відділені  КЗО «НВО №109» ДМР створені умови для навчання з ООП:

  • центральний вхід до закладу оснащений кнопкою виклику персоналу;
  • ширина дверей  90-95 см;
  • пристосовані пандус с поручнем на центральному вході до навчального закладу.

 

 

 

 

В.о. директора                                                     О.В. Біляєва