Підручники для школи

КЗО "Навчально-виховне об'єднання № 109" ДМР

 

Відкритий доступ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліцензований обсяг осіб - 300.

 

Фактична чисельність учнів, які навчаються у закладі освіти (станом на 01.09.2021 року) - 302 особи.

 

 

Мова (мова) освітнього процесу. Відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.7. п.1). Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Відповідно до Статуту КЗО "НВО №109" ДМР (п. 1.10) у навчальному закладі визначена українська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 р. № 251).

 

 

Структура та органи управління. Управління   навчальним   закладом   здійснюється   департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника. Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор. Вищим  органом  громадського  самоврядування навчального закладу є  загальні збори  колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.Загальні збори: обирають раду навчального закладу,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень. У  період між загальними зборами діє рада навчального закладу. Також діє батьківський комітет, як добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у школі. У  школі  створено постійно   діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

 

       Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами. На виконання Закону України "Про освіту" (ст.19) "Освіта осіб з особливими освітніми потребами" та (ст.20) "Інклюзивне навчання" школа надає психолого-педагогічні послуги, як комплексну систему заходів з організації освітнього процесу. До плану розвитку школи включено в майбутньому обладнувати будівлю відповідно до вимог доступності.

 

     Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти. Відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.4. п.3). Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.

 

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ. КЗО "НВО № 109" ДМР не надає додаткові освітні та інші платні послуги.