ДНІПРОВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 109 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Освітній процес

Навчально-виховний процес - система організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об’єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів тощо).

 

 

Особливості організації навчально-виховного процесу у закладі

 

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених міністерством освіти і науки.

Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

Заклад обирає форми, засоби i методи навчання та виховання у межах, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

Індивідуальне навчання організовуються відповідно до Положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Мережа класів у закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

Прийом учнiв до всіх класів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу за наявності вільних місць у відповідному класі.

Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згiдно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, заліків, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усiх предметів.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Тривалість уроків у закладі становить 45 хвилин. Для учнів 1-х класів – 30 хвилин, 2-4 класів - 40.

Тривалiсть перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку i харчування учнів, але не менш як 10 хвилин.

Розклад урокiв складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором.

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Навчання у 4, 9 i 11 класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення й випуску учнів встановлюються Міністерством освіти і науки України. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, довідка).

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8 та 10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За особливі успіхи у навчанні» або срібною «За успіхи у навчанні».

За відмінні успiхи в навчаннi випускники закладу ІІ ступеня одержують свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою.