КЗО "Навчально-виховне об'єднання № 109" ДМР

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Шановні батьки!

Адміністрація школи дякує Вам за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного  процесу наших  дітей та  створення  комфортних умов для їхнього перебування у школі.

                  НАКАЗ                                                                                                                              Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ № 109 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

м. Дніпро

02.12.2020р.                                                                                    № 164-од

 

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (зі змінами), Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», наказ управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 11.09.2020   № 17 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб», з метою утвердження відкритого державно-громадського управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладах освіти, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів загальної середньої  та дошкільної освіти, установ, підпорядкованих управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,

НАКАЗУЮ:

 

         1. Провести  нараду при директорові з питання забезпечення неухильного дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

2. Тримати на постійному контролі достовірність інформації про діяльність закладу освіти на сформованих відкритих й загальнодоступних ресурсах (офіційному вебсайті закладу освіти у розділі «Фінансова діяльність»):

 - кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством;

- інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

- документів відкритого доступу за переліком, визначеним ст. 30 закону України «Про освіту», не пізніше, ніж десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.  

3. Забезпечити персональне звітування керівника про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу на загальних зборах (конференції) та забезпечити відкритий доступ до цієї інформації на офіційному вебсайті закладу.

4. Забезпечити розміщення в закладі та оприлюднення на офіційному вебсайті закладу освіти інформації про час і місце проведення загальних зборів (п.3. цього наказу).

5. Класним керівникам:

5.1. Довести до відома громадськості та батьків реквізити розрахункового рахунку (банку) для зручності у разі бажання надання благодійної допомоги навчальному закладу.

5.2. Не допускати примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

6. Завгоспу Онофрійчук О.О., покращити роботу інвентаризаційних комісій НВО щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих НВО  як благодійна допомога.

7. Відповідальному за роботу сайта Прокопенко Т.В., забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення інформації (п.2. цього наказу).

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

В.о. директора НВО                                    О.В.Біляєва

 

                    

 

 

КОШТОРИС на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

У Дніпрі кожна школа має грошовий фонд з міського бюджету з розрахунку 250 грн. на рік на кожного учня. Кожен заклад самостійно визначає, на що будуть витрачені ці кошти. Їх переважно направляють на придбання різного приладдя чи устаткування для школи.