КЗО "Навчально-виховне об'єднання № 109" ДМР

 

Дитяча організація

 
 

 

  «Країна Бджолярія» по НВО № 109 

 

 

 

Сьогодні вони – діти,
а завтра –народ держави Україна!

Мета проекту:

1.     Формування пріоритетів моральних цінностей особистостей.

2.     Озброєння учнів засобами самовизначення, самореалізації, самовиховання, самооцінки.

3.     Виховання поваги до науки, школи,вчителя. Залучення до світу знань.

4.     Своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для розвитку талановитих дітей.

Завдання проекту:

1.     Глибоко вивчати індивідуальні особливості учнів,їхні інтереси, здібності, потреби.

2.     Виховувати пізнавальні інтереси й активне ставлення до суспільного життя.

3.     Розширювати, поглиблювати і систематизувати розуміння дітьми моральних норм і правил культурної поведінки у школі, суспільстві.

4.     Формувати практичні вміння і навички культурної поведінки, турботливого ставлення до людей, природи, всенародних надбань.

5.     Розвивати вміння школярів справедливо оцінювати свої і чужі вчинки, формувати емоційно-ціннісне ставлення до них.

6.     Розвивати в учнів уміння працювати за планом, ставити перед собою конкретні завдання, виконувати їх.

7.     Розкривати перед кожним учнем можливості його особистої уваги в суспільно-корисних справах, залучати до посильного їх виконання.

8.     Виховувати старанність, організованість, шанобливе ставлення до старших,чесність, доброту, щирість,дисциплінованість.

9.     Прилучати до скарбниць української культури.

10.                        Вчити учнів турбуватися про своє здоров’я, вивчати з ними правила особистої гігієни.

11.                        Вивчати інтереси і потреби сім’ї, удосконалювати зв’язки з нею.

12.                        Виховувати екологічну культуру.

Паспорт проекту

Вид проекту: класний, інтегрований

Тривалість проекту: 4 роки

Об’єкт пізнання: формування учнівського самоврядування молодшого школяра

Провідна проблема: виконання корисно-громадських обов’язків молодшими школярами

Спосіб розв’язування проблеми: через казку, фантазію, гру,неповторну дитячу творчість

Учасники проекту: учні 1-4 класів

Керівник проекту: Олійник Анна Вікторівна

Актуальність

З приходом до школи у житті дитини починається важливий етап. До дитини в цей період ставляться нові друзі,нові обов’язки,виникають нові стосунки з дорослими.

Дуже важливо, щоб з перших місяців шкільного життя першокласники почували себе членами єдиного колективу, виявляли увагу один до одного, навчилися спілкуватися, цікавитися успіхами друзів,знаходити спільні інтереси.

Саме колективна – ігрова діяльність створює для цього сприятливі умови.

Початкова школа – дім,де зустрічають дитину з любов’ю і турботою та ведуть з першого до четвертого класу.

А це найважливіший період – період,коли закладаються основи особистості дитини. Діти живуть в обстановці похвали та підтримки,схвалення та дружби, вчаться довіряти, розуміти, цінувати, поважати та знаходити любов у світі.

Трудяться вчителі і учні,мов бджілки. Тому початкові класи це так звана Країна Бджолярія, яка нараховує 4 вулики.

Всі жителі країни Бджолярії  живуть  за відповідними законами та правилами. Символом жителів країни Бджолярії є бджілка –трудівниця.

Очолює Країну Бджолярію  Рада вуликів, яка складається зі старост кожного вулика. Рада вуликів збирається на свої засідання один раз на місяць. Вона планує роботу в вуликах та вирішує питання підготовки та проведення цікавих справ у своїх вуликах.

У вуликах доручення даються бджілкам на два тижні або один місяць. У дні зміни доручень проводиться зліт бджілок. Бджілки обговорюють, як вони впоралися із дорученнями, що в роботі сподобалося, а що не вдалося, і роблять висновки на майбутнє.

Серед доручень бджілок є такі:

§  Всезнайки,

§  Чистюлькіни,

§  Книголюби,

§  Витівники,

§  Природолюби,

§  Гравці,

§  Затійники.

У нас є інформаційний куточок, щоденники вуликів.

Провідні педагогічні принципи навчально-виховної діяльності:

o    Державотворення,

o    Народність;

o    Природовідповідність;

o    Гуманізація;

o    Історизм;

o    Забезпечення єдності, наступності, спадкоємності поколінь;

o    Культуровідповідність;

o    Демократизм;

o    Родинно-громадсько-шкільна гармонія;

o    Участь у посильній праці;

o    Вияв власної творчої ініціативи;

o    Систематичність педагогічного впливу.

o    Утвердження життєвого оптимізму.

Виховна робота Бджолярії пов’язана із роботою, яка здійснюється за цільовими програмами:

Я – людина,

Я – громадянин України,

Я- учень НВО №109,

Я – частина природи.

Очікуванні результати проекту.

Учні повинні знати:

§  Культуру свого народу, традиції;

§  Правила взаємодії людей у сім’ї, суспільстві;

§  Цілісність природи, місце людини в природі, розуміння

§  необхідності гармонійного співіснування людини і природи;

§  Значення праці в житті людини;

§  Про різні види професії та особистісні якості,необхідні сучасному працівникові;

§  Про естетичні почуття, переживання, пов’язані за сприйманням творів різних видів мистецтва;

§  Цінності людського життя;

§  Правила гігієни, рухового режиму, безпеки власної життєдіяльності.

Учні повинні вміти:

§  Самостійно розвивати внутрішній потенціал особистості;

§  Виховувати в собі ініціативу, творчість, організаторські здібності;

§  Запобігати конфліктним ситуаціям та вдало їх розв’язувати;

§  Розуміти, що кожний несе відповідальність за себе, своє майбутнє, майбутнє своєї держави;

§  Набути досвід моральної поведінки;

§  Відповідально ставитись до природи;

§  Розуміти значення праці в житті людини;

§  Розуміти і сприймати окремі художньо – тематичні інформації, частини художніх творів;

§  Виявляти вольові риси особистості (вимогливість, відповідальність, самокритичність, самоповага, почуття гідності);

§  Вміти дотримуватись правил здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму, протидія хвороботворним чинникам, розпізнавання прекрасного в оточенні і в самій людині;

§  Розпізнавати та протидіяти факторам шкідливого впливу на здоров’я людини.